ASG Superconductors - La Spezia
ASG SUperconductors

De toekomst van energie

Leica Absolute Trackers inspecteren de productie van gigantische magneten van een kernfusiereactor.

Een mini-zon op aarde die ongelofelijke hoeveelheden energie kan opwekken. Schone, veilige, controleerbare energie is essentieel om te kunnen blijven voldoen aan de exponentiële, overweldigende toename van de energiebehoefte. Het gaat hier om een nucleair reactieproces dat wordt gevoed door een grondstof die ruim voorradig, goedkoop en eenvoudig beschikbaar is: de waterstof uit zeewater. Er bestaat bijna geen risico bij het controleren van deze reactie. Bovendien is het afval dat hieruit afkomstig is nauwelijks schadelijk voor milieu, mens en dier.

Dit (en nog veel meer) vindt allemaal plaats bij de synthese van energie-opwekking door middel van kernfusie: het natuurkundige fenomeen waaraan de zon zijn energie ontleent. Deze manier van energie opwekken, die generaties lang is bestudeerd door wetenschappers en op zeer kleine schaal is toegepast in de jaren dertig van de vorige eeuw, wordt nu realiteit, dankzij de vooruitgang in de wetenschap en technologie. De haalbaarheid wordt de komende jaren technisch en wetenschappelijk gedemonstreerd, dankzij een omvangrijk onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Unie, China, India, Japan, Korea, Rusland en de Verenigde Staten, en dat moet resulteren in de gigantische experimentele reactor in Cadarache, Zuid-Frankrijk. Het zogenaamde ITER-project moet in 2020 gereed komen en worden opgestart. De reactor moet in staat zijn om minimaal 30 minuten lang een hoeveelheid energie op te wekken die tien keer hoger ligt dan de reactor verbruikt: een output van 500 MW ten opzichte van 50 MW verbruik. Als het experiment een succes blijkt te zijn, wordt ook een tweede project voortgezet, dat bekend staat als DEMO en waar al aan begonnen is. Naar verwachting wordt DEMO in de komende 15 tot 20 jaar de eerste industriële installatie waarin elektriciteit wordt opgewekt door middel van kernfusie.

ITER is gebaseerd op het magnetisch in bedwang houden van de reactie, wat een van de mogelijke oplossingen is om een kernfusiesysteem op te zetten. Wat bij kernfusie centraal staat is plasma. Dit is een aggregatietoestand die in de ITER-reactor tot stand komt wanneer waterstof tot boven de 150 miljoen graden Celsius wordt verhit. De beweging van de paren plasma-atomen, vanaf het moment dat ze samen komen tot het moment waarop de fusie plaatsvindt, wordt mogelijk gemaakt door een zeer krachtige druk van een magnetisch veld. Wanneer de fusie van atoomdeeltjes tot één nucleus heeft plaatsgevonden, heeft deze minder massa dan de twee oorspronkelijke deeltjes samen, waardoor gigantische hoeveelheden energie worden uitgestoten. Nadat de reactie is voltooid, blijft het magnetische systeem in werking. Dit systeem zorgt ervoor dat het plasma in een ruimte wordt vastgehouden, waardoor de warmte-energie kan worden gebruikt. Daarnaast beperkt dit de uitgeoefende krachten op de wanden van de reactorkamer.

Contact opnemen

Hexagon Metrology B.V. - Nederland, België en Luxemburg

Verkoop, service & ondersteuning Contactgegevens voor uw regio

» Contact

» Aanvraagfomulier

» E-Mail

Hexagon Metrology B.V.
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1
5581 WJ Waalre
Nederland

Tel: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715Print Print