Bombardier - Bautzen
Case Study Bombardier - Bautzen

Draagbare meettechniek in de trambouw

De fabriek van Bombardier Transportation bij Bautzen in Oost Duitsland bouwt trams voor gemeenten over de gehele wereld om te voldoen aan de toenemende vraag naar openbaar vervoer. Ontwerp, milieunormen en veiligheid staan hoog genoteerd in iedere aanbesteding voor nieuwe trams. Met de doelstelling om ruimschoots te voldoen aan deze hoge eisen, borgt Bombardier de benodigde kwaliteit in de Bautzen fabriek met mobiele 3D meetsystemen van Hexagon Metrology.

De complexe geografie van veel stedelijke gebieden betekent, dat trams en licht treintransport onmisbaar zijn. Zij zijn de symbolen van het moderne stadsleven en maken het mogelijk om in de stad eenvoudig en snel te reizen tussen druk verkeer. Trams worden in Bautzen al gemaakt vanaf 1896. In die dagen werden zij geheel anders aangedreven dan vandaag: er was nog geen bovenleiding, trams werden aangedreven door stoom of getrokken door paarden. De problemen, die moeten worden opgelost door Bombardier Transportation tijdens de ontwikkeling en constructie van moderne trams staat in opmerkelijk contrast met die van de pionierstijd van het openbaar vervoer. Die hielden zich simpelweg bezig met het vervoer van personen van A naar B. Een constructie met een lage vloer en stille werking zijn slechts twee van de gewenste eigenschappen voor hedendaagse tramwagens. Daarnaast zijn de vervoersbedrijven geïnteresseerd in een hoge betrouwbaarheid, minimaal onderhoud en laag energiegebruik.

 

Kwaliteit: de som van perfecte individuele onderdelen

 

Bij de productie van trams legt Bombardier grote nadruk op nauwkeurigheid, de lange levensduur van een voertuig en daarmee haar concurrentievoordeel is afhankelijk van de kwaliteit van de individuele componenten en hoe deze worden samengebouwd. Peter Haase, die verantwoordelijk is voor de inspectievoorzieningen in de fabriek in Bautzen, heeft gekozen voor een oplossing met een draagbare coördinaten meetmachine voor zijn 3D meetwerk in de vorm van de ROMER Absolute Arm.

Binnenkomende onderdelen moeten een strenge keuring ondergaan, vooral tijdens de eerste artikelinspecties in voorbereiding voor de introductie van een nieuwe productserie. Peter Haase legt uit: “We definiëren een aantal meetpunten, die we vervolgens vergelijken met de ontwerpgegevens. Als we zien dat een component buiten de toleranties valt, dan kunnen we ingrijpen in de vroegst mogelijke fase van de fabricage van het component en het probleem elimineren uit het productieproces.” De ROMER meetarmen van Bombardier hebben meetbereiken van...

Contact opnemen

Hexagon Metrology B.V. - Nederland, België en Luxemburg

Verkoop, service & ondersteuning Contactgegevens voor uw regio

» Contact

» Aanvraagfomulier

» E-Mail

Hexagon Metrology B.V.
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1
5581 WJ Waalre
Nederland

Tel: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715Print Print