Goldwind - Xinjiang
Case Study Goldwind - Xinjiang

Groot-volume handbediende scanner garandeert dimensionale integriteit van rotorbladnaven voor windturbines

Wereldwijd vervijfvoudigde sinds het jaar 2000 de hoeveel met windkracht opgewekte energie. Met de wereldwijde trend om CO2 uitstoot terug te dringen en talrijke regeringsprogramma's voor de subsidiëring of financiering van windenergieopwekking, zal de wereldwijde windenergieopwekking in de voorzienbare toekomst een aanzienlijke groei vertonen.

China is rijk in windenergie, met ongeveer 1000 gigawatt potentieel exploiteerbare windenergie. Dit energiepotentieel is verdeeld over de zuidelijke kustgebieden, nabijliggende eilanden, Binnen Mongolië, Xinjiang, de Gansu Hexi Corridor, Huabei en het Qinghai-Tibetaanse Plateau. Om technische innovatie, marktuitbreiding en commercialisatie te stimuleren zijn ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld, concessies aangeboden en beleid geïntroduceerd ter stimulering van de nationale productie.

Drie-dimensionale metingen en de analyse van rotorbladnaven en hun productiefaciliteiten zijn heel complexe en veeleisende meettechnieken. Dergelijke metingen kunnen alleen met succes worden uitgevoerd door gebruik te maken van moderne meetsystemen en een goed voorbereide meetstrategie.

De efficiënte overdracht van de energie van de rotors naar het hoofdlager en het constant weerstaan van de enorme windbelasting, brengt nog een kritisch onderdeel in beeld, de hoofdnaaf. De naaf verbindt de drie bladen en vormt zo de rotor en houdt, afhankelijk van het model van de windenergiegenerator, het motorgestuurde spoedmechanisme voor elk blad. De rotor zelf is verbonden met de langzaam ronddraaiende schacht of hoofdlager met nog een flens, en vormt zo een starre horizontale rotatie-as in de overbrenging in de nacelle. Diameter, vlakheid en oriëntatie van elke flens van de naaf zijn onderhevig aan nauwkeurige kwaliteitsinspecties. Leica T-Probe, de walkaround-CMM, sluit perfect aan op de noodzaak voor nauwkeurigheid en gebruiksgemak. Aangesloten op de moderne meettechnische software Metrolog XG for Leica kan dankzij dit, door één persoon bediende tastapparaat, Goldwind Science and Technology de bewerkte componenten snel inspecteren en documenteren as-build direct op de werkvloer...

Contact opnemen

Hexagon Metrology B.V. - Nederland, België en Luxemburg

Verkoop, service & ondersteuning Contactgegevens voor uw regio

» Contact

» Aanvraagfomulier

» E-Mail

Hexagon Metrology B.V.
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1
5581 WJ Waalre
Nederland

Tel: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715Print Print