NOI-Rotortechnik - Nordhausen
NOI-Rotortechnik - Nordhausen

Strenge eisen voor verbetering van efficiëntie van windenergieopwekking

Drie-dimensionale metingen en de analyse van rotorbladen en hun productiefaciliteiten zijn heel complexe en veeleisende meettaken. De aard en omvang vertegenwoordigen een geheel nieuwe dimensie in deze industrietak. Als gevolg daarvan kan een dergelijke opgave alleen worden uitgevoerd met behulp van ultra-moderne meetsystemen en een goed voorbereide meetstrategie. Een onderzoek naar geschikte meetsystemen op basis van het specifieke eisenpakket voor deze meettaak gaf aan, dat de lasertracker van Leica Geosystems de beste voorwaarden schept voor succesvolle metingen.

De verdere ontwikkeling van windmoleninstallaties en hun componenten, met als doel de bruikbare hoeveelheid energie te verbeteren, is een heel dynamisch proces. Een essentiële factor is de optimalisatie van de rotorbladen, een factor die een substantiële impact heeft op de functionaliteit en efficiëntie van de installatie. Rotorbladlengten van 38 m zijn nu bereikt. In de toekomst zullen lengten van circa 80 m worden geïmplementeerd in geplande offshore windmolenparken. Deze steeds toenemende afmetingen en de vereiste voor detailgetrouwe massaproductie van de rotorbladen, die worden ontworpen op basis van aerodynamische principes, vereisen een systeem voor kwaliteitsborging waarvan de prestaties en efficiëntie constant moeten worden bijgesteld…

Contact opnemen

Hexagon Metrology B.V. - Nederland, België en Luxemburg

Verkoop, service & ondersteuning Contactgegevens voor uw regio

» Contact

» Aanvraagfomulier

» E-Mail

Hexagon Metrology B.V.
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1
5581 WJ Waalre
Nederland

Tel: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715Print Print