Shotton Paper Company - Deeside
Shotton Paper Company - Deeside

De grootste fabrikant voor krantenpapier in Engeland drukt onderhoudskosten door toepassing van Leica TDM5005 industriële total station voor uitlijnen van walsen

Om de productie van een machine te optimaliseren is het belangrijk dat de machine correct is uitgelijnd. Als dat niet het geval is, dan zullen prestaties en kwaliteit negatief worden beïnvloed en kan machine stilstand ontstaan en dure reparaties noodzakelijk worden.

Als de machine wordt stilgezet voor reparaties en preventief onderhoud volgens planning dan worden vaak ook diverse walsen verwijderd of vervangen. Dit is een tamelijk routinematige operatie, maar het is belangrijk dat de walsen correct horizontaal en haaks op de hoofdas van de machine worden uitgelijnd. Traditionele walsen werden uitgelijnd met behulp van conventionele theodolieten en waterpassen waarbij een gemiddelde meting enkele uren kon kosten. Gebruikmakend van deze traditionele methoden had een ervaren operator circa 20 minuten nodig per wals. Hoewel dit een bewezen methode was, was de meting toch afhankelijk van de ervaring en kennis van de operator. Valmet (de fabrikant van de machine) en diverse meetbedrijven verzorgden dit werk tegen significante kosten voor het bedrijf…

Contact opnemen

Hexagon Metrology B.V. - Nederland, België en Luxemburg

Verkoop, service & ondersteuning Contactgegevens voor uw regio

» Contact

» Aanvraagfomulier

» E-Mail

Hexagon Metrology B.V.
Precision Center Benelux
Van Elderenlaan 1
5581 WJ Waalre
Nederland

Tel: +31 40 222 2210
Fax: +31 40 222 1715Print Print